Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etablerer fagskole for brann-, rednings-, og samfunnssikkerhetspersonell. Planlagt oppstart for fagskoleutdanningen er januar 2024.

Slik blir du brannkonstabel i fremtiden

I dag er det slik at du må ha en jobb i et brann- og redningsvesen eller en 110-sentral for å kunne ta utdanning i yrket. Med en ny fagskoleutdanning for brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell får vi en yrkesrettet toårig offentlig utdanning. Skolens hovedoppgave er å utdanne personell til landets brann- og redningsveser  samt nødmeldesentraler. Fagskoleutdanningen har planlagt oppstart januar 2024.

Når fagskolen står klar vil denne utdanningsmodellen etter en overgangsperiode på noen år erstatte dagens ordning med internopplæring i brannvesenet.
Brann- og redningsskolen er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Er du nysgjerrige på mer? Les mer om opptakskrav, hvordan du søker opptak og få svar på spørsmålene dine på Brann- og redningsskolenes nettsider