Barn er en viktig målgruppe for oss, og vi har helt siden 2007 hatt egne opplærings-prosjekter for barnehagene. Siden 2018 fikk vi Bjørnis med på laget, som hjelper barnehagene å formidle brannforebyggende budskap til barna.

Målet med vårt arbeid er å sette fokus på brannsikkerhet for å skape varige og gode holdninger til brannvern hos barna, familiene deres og barnehagepersonellet.

På denne siden har vi samlet informasjon, lenker og filmsnutter som inspirasjon for videre opplæring og aktiviteter i barnehagene. I tillegg skal alle barnehagene ha fått utdelt Bjørnis-sekken med eget  undervisningsopplegg.

Nødnummersangen

Alfabetika har laget en nødnummersang sammen med smabarnsforeldre.blogg.no, som er en enkel måte for barna å huske nødnumrene på!
Sangen på fine plakater finner du på alfabetika.no/nodnummersangen

Brannøvelse

Alle barnehager skal gjennomføre brannøvelser. Les om brannøvelse i barnehagen på Bjørnis sine nettsider.

Brannbamsen Bjørnis

Bjørnis er glad for å møte barna på brannstasjonen i uke 38 i forbindelse med opplevelsesdag høsten og på Kalvøya på våren. Vi har dessverre ikke mulighet til å ta med oss Bjørnis på besøk til barnehagene.

NB! Året 2020 har vært preget av Covid-19 og grunnet smittevern har vi måttet gjennomføre andre tiltak for barnehagene.

Bjørnis møter også ofte opp på våre Åpne dager på brannstasjonen på våren (Bekkestua) og høsten (Asker).
Høsten 2020 ble Åpen dag arrangert som en live-arrangement. Se sendingen på Youtube.

Bjørnis sine egne nettsider finner du sanger, spill, aktiviteter og annen informasjon om Bjørnis.

Opplæringsprogrammet med brannbamsen Bjørnis bestilles på www.brannbamsen.no.