Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) jobber med et prosjekt for å opprette en fagskole for brann-, rednings-, og samfunnssikkerhetspersonell. Det er ikke satt noen oppstartsdato på nåværende tidspunkt, men det jobbes fortløpende med prosjektet i DSB.

Slik blir du brannkonstabel i fremtiden

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) jobber med et prosjekt for å opprette en fagskole for brann-, rednings-, og samfunnssikkerhetspersonell. Dette vil bli en NOKUT-akkreditert utdanningsinstitusjon som man søker seg til gjennom Samordna Opptak, på samme måte som et vanlig studie. Når fagskolen står klar vil denne utdanningsmodellen etter en overgangsperiode på noen år erstatte dagens ordning med internopplæring i brannvesenet.

Det er ikke satt noen oppstartsdato på nåværende tidspunkt, men det jobbes fortløpende med prosjektet i DSB. Mer informasjon om fagskolen kan du finne ved å klikke deg inn på denne siden. Her finner du blant annet en pekepinn på hva opptakskrav og fagplan for fagskolen blir, selv om vi presiserer at dette ikke er endelig enda.