Tips oss om brannfarlige forhold!

For å gjøre Asker og Bærum enda tryggere kommuner å bo i, trenger vi hjelp til å finne brannfarlige forhold. Vi ønsker tips og bekymringsmeldinger fra innbyggerne våre. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt.

www.branntips.no

Send oss din bekymringsmelding på branntips.no. Vi tar kontakt med deg etter mottatt tips.

Du kan også kontakte oss per telefon.
Telefon: 902 22 150 (telefonen er bemannet på dagtid i ukedagene)

NB! Vi har for tiden endret våre rutiner for å redusere smittefare av Corona-virus. Det betyr at vi i mange tilfeller ikke gjennomfører hjemmebesøk. Lenger behandlingstid enn normalt må påregnes.

Informasjon om vårt arbeid med utsatte grupper

Brannvesenets forebyggende avdeling satser stort på brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid for utsatte grupper – eldre, demente, samlere, psykisk syke, bevegelseshemmede, rusavhengige og arbeidsinnvandrere.

Hvorfor satsing på dette området?

Fordi statistikken viser at det er hjemme folk omkommer i brann, og tre av fire omkomne tilhører disse utsatte gruppene.

Trygg hjemme-arbeidet består i samarbeid med andre kommunale aktører, undervisning, hjemmebesøk og oppfølging av bekymringsmeldinger.

Brannvesenet kan gjøre mye, men ikke alene. Uten bekymringsmeldinger og tips fra publikum, pårørende, naboer og andre når vi ikke de som trenger vår hjelp. Særlig kan pårørende bidra i stor grad.

Hva ser vi etter?

Her er noe av det vi ser etter når vi er på hjembesøk og som pårørende kan ha i tankene når de vurderer om brannsikkerheten er god nok:

  • Finnes tilstrekkelig antall og riktig plasserte røykvarslere, gjerne seriekoblet?
    Nytt krav fra 1.1.16: Minst én i hver etasje!
  • Finnes tilstrekkelig og godkjent slokkeutstyr, og er beboer i stand til å ta det i bruk?
  • Er rømningsveier frie, og er beboer i stand til å evakuere for egen hjelp.
  • Er komfyren utstyrt med komfyrvakt? Mange branner oppstår på kjøkkenet.

Vi ser at rot i mange tilfeller er med på å øke brannrisikoen, men understreker at rot alene ikke er grunnlag nok for å kontakte brannvesenet. Men, om rotet sperrer eller reduserer mulighetene for å rømme ved brann er det grunn til bekymring. Brannvesenet vurderer alltid rotet i sammenheng med beboers adferd og forutsetninger for rømning.

Kontakt oss

Dersom du trenger tips og veiledning om brannsikkerhet hos utsatte personer, ta kontakt med oss. Vi kommer gjerne på en uformell visitt hjemme hos deg eller de du eventuelt er bekymret for.

NB! Vi har for tiden endret våre rutiner for å redusere smittefare av Corona-virus. Det betyr at vi i mange tilfeller ikke gjennomfører hjemmebesøk. Lenger behandlingstid enn normalt må påregnes.

Telefon: 902 22 150 (telefonen er bemannet på dagtid i ukedagene)
E-post: Trygghjemme@abbr.no

Les gjerne også:

www.sikkerhverdag.no finner du annen nyttig informasjon om komfyrvakt og øvrige tiltak for økt brannsikkerhet.