Trygg Hjemme: Tips oss om brannfarlige forhold!

For å gjøre Asker og Bærum enda tryggere kommuner å bo i, trenger vi hjelp til å finne brannfarlige forhold. Vi ønsker tips og bekymringsmeldinger fra innbyggerne våre. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt.

Kontakt oss

Dersom du trenger tips og veiledning om brannsikkerhet hos utsatte personer, ta kontakt med oss. Vi kommer gjerne på en uformell visitt hjemme hos deg eller de du eventuelt er bekymret for.

Send oss din bekymringsmelding på branntips.no

Du kan også kontakte oss per telefon eller epost.Telefon: 902 22 150 (telefonen er bemannet på dagtid i ukedagene)E-post: Trygghjemme@abbr.no

Informasjon om vårt arbeid med utsatte grupper

Vi i Asker og Bærum brann og redning (ABBR) jobber hver dag aktivt for å redusere sannsynligheten og konsekvens av branner, og risikoutsatte grupper er en viktig målgruppe for oss.

De risikoutsatte gruppene er definert som:

  • Nedsatt fysisk funksjonsevne (syn, hørsel, bevegelse)
  • Nedsatte kognitive evner (demens, psykisk helse, rus)
  • Språk, kultur og holdninger osv. (minoritetsspråklige, nylig bosatte flyktninger, gjestearbeidere, studenter)

Hvorfor satsing på dette området?

Fordi statistikken viser at det er hjemme folk omkommer i brann, og tre av fire omkomne i brann tilhører disse utsatte gruppene.

Trygg hjemme-arbeidet består i samarbeid med andre kommunale aktører, undervisning, hjemmebesøk og oppfølging av bekymringsmeldinger.

Brannvesenet kan gjøre mye, men ikke alene. Uten bekymringsmeldinger og tips fra publikum, pårørende, naboer og andre når vi ikke de som trenger vår hjelp. Særlig kan pårørende bidra i stor grad.

Hva ser vi etter?

Her er noe av det vi ser etter når vi er på hjembesøk og som pårørende kan ha i tankene når de vurderer om brannsikkerheten er god nok:

  • Finnes tilstrekkelig antall fungerende og riktig plasserte røykvarslere?  Er de seriekoblet?
  • Finnes tilstrekkelig og godkjent slokkeutstyr, og er beboer i stand til å ta det i bruk?
  • Er rømningsveier frie, og er beboer i stand til å evakuere for egen hjelp?
  • Har beboer trygge røykevaner?
  • Er komfyren utstyrt med komfyrvakt? Mange branner oppstår på kjøkkenet.

Vi ser at rot i mange tilfeller er med på å øke brannrisikoen, men understreker at rot alene ikke er grunnlag nok for å kontakte brannvesenet. Men, om rotet sperrer eller reduserer mulighetene for å rømme ved brann er det grunn til bekymring. Brannvesenet vurderer alltid rotet i sammenheng med beboers adferd og forutsetninger for rømning.