Kunnskap gir trygghet - vi tilbyr gratis opplæring for dere som jobber eller samarbeider med, eller er i, risikoutsatte grupper. 

Med risikoutsatte grupper menes personer med:

  • nedsatt fysisk funksjonsevne (syn, hørsel, bevegelse)
  • nedsatte kognitive evner (demens, psykisk helse, rus)
  • utfordringer med språk, kultur og holdninger osv. (minoritetsspråklige, nylig bosatte flyktninger, gjestearbeidere, studenter)

Vi er tilgjengelig for enkle uformelle møter på din arbeidsplass og for større undervisninger med en satt agenda, enten fysisk eller digitalt.

Vi kan for eksempel tilby opplæring om brannsikkerhet for:

  • hjemmetjenesten og andre kommunale tjenesteytere
  • hjelpe-/frivillige organisasjoner
  • seniorsenter/innbyggertorg
  • personer i risikoutsatte grupper
  • pårørende av risikoutsatte grupper

Vi tilpasser undervisningen til deres ønsker og behov.

Send oss en forespørsel

Ønsker dere å bedre rutiner og brannsikkerheten for disse gruppene?

Fyll ut vårt digitale skjema så vil vi ta kontakt med deg.

Spørsmål?

Lurer du på noe før du sender inn skjema, ta kontakt med oss:
Tlf: 66 76 42 00 eller e-post: forebyggende@abbr.no