Økende skogbrannfare (13.5.2024)

Det er nå tørt mange steder i Asker og Bærum. Det er grunn til å tro at skogbrannfaren kan øke i dagene som kommer.

Det er mye tørr vegetasjon nå, og skogbrannfaren er økende. Vind, tørr vegetasjon, og tørt jordsmonn
er faktorer som øker brannfaren. Selv hvis man tenner opp på ubrennbar grunn kan glør ofte
fly langt av gårde og antenne vegetasjonen rundt. Det kan være store variasjoner i brannfare fra
plass til plass, også i samme område.

Det skal lite til før det begynner å brenne, og vi fraråder derfor bruk av ild i skog og utmark. Vi minner
om at det generelle bålforbudet gjelder nå. Det betyr at det er forbudt med bruk av åpen ild,
for eksempel bål, engangsgriller, turbrennere og bålpanner i skog og utmark.
Det er tillatt å grille i egen hage, med mindre den ligger inntil skog og utmark.

Husk at man alltid skal passe godt på ved bruk av ild. Det er den som tenner opp som har ansvaret dersom det begynner å brenne. Din ild: ditt ansvar! Er du usikker på om du kan tenne opp ild/fyre opp bål, la heller være.

Vi følger situasjonen forløpende, så følg med på vår Facebook-side og våre nettsider for oppdatert informasjon.

Du kan sjekke skogbrannindeksen på https://skogbrannfare.met.no/