Stab er lokalisert på Asker brannstasjon, med tilsammen åtte ansatte. Avdelingen utfører interne tjenester innenfor lønn/personal, arkiv/saksbehandling, budsjett, regnskap, IKT og rapportering.