Stab er lokalisert på Asker brannstasjon, med 21 åtte ansatte.

Stab er organisert i fem team og utfører interne tjenester innenfor lønn/personal, arkiv/saksbehandling, budsjett/regnskap, IKT/logistikk, Plan og analyse og HMS og kommunikasjon.

  • Team HR (R1)
  • Team operasjon (R3)
  • Team logistikk (R4)
  • Team kommunikasjon (R5)
  • Team plan, analyse og HMS (R7)
  • Team økonomi (R8)