Asker og Bærum brann og redning er organisert i tre ulike avdelinger. Avdelingene er videre inndelt i seksjoner og/eller team.

Nedenfor finnes en oversikt over alle avdelingsledere og støttepersonell.
Kontaktinformasjon for alle er:

Telefon: 66 76 42 00
E-post: post@abbr.no

Brann- og redningssjef

Anders Løberg

Stab

Avdelingsleder
Børge Gamst

HR-rådgiver
Marte Kristoffersen

Økonomirådgiver
Päivi Ojala

Beredskapsavdelingen

Avdelingsleder
Sverre Junker

Seksjonsleder deltid
Frode Gulbrandsen

Seksjonsleder marked
Liv Helmo

Brannforebyggende avdeling

Avdelingsleder
Ole Johan Rygh

Seksjonsleder Bolig og innbygger
Alexander Colle

Seksjonsleder Virksomhet
John Arne Karlsen