Asker og Bærum brann og redning er organisert i fem ulike avdelinger.

Nedenfor finnes en oversikt over alle avdelingsledere og støttepersonell.
Kontaktinformasjon for alle er:

Telefon: 66 76 42 00
E-post: post@abbr.no

Brann- og redningssjef

Anders Løberg

Stab

Avdelingsleder
Berit Ramstad

HR-rådgiver
Marte Kristoffersen

Beredskapsavdelingen

Avdelingsleder
Sverre Junker

NK-Beredskap
Dag Otto Sjøhaug

Beredskap deltid

Avdelingsleder deltid
Nils Georg Nordskag

Brannforebyggende avdeling

Konstituert leder
Ole Johan Rygh

Markedsavdelingen

Avdelingsleder
Hilde Bakken