ABBR gjennomfører brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover og forskrifter. Det forebyggende brannvernarbeidet skal bidra til at brann og eksplosjon ikke oppstår eller forårsaker store skader.

Oppgaver og ansvarsområder for avdelingen:

 • Besøk/befaringer/tilsyn/informasjonsarbeid med privatpersoner som lever med høyere risiko for brann enn gjennomsnittet – «Trygg Hjemme»
 • Tilsyn med bygg hvor risikoen er spesielt stor
 • Informasjons- og motivasjonsvirksomhet overfor allmennheten, via media, stands, «Åpen dag på brannstasjonen», besøk av barnehager (5-åringer), besøk på skoler, eldresentre osv
 • Følge opp leverandører av feietjenester (tilsyn og feiing) i kommunene
 • Bistå plan- og bygningsmyndighetene ved tilsyn i byggesaker
 • Bistå plan- og bygningsmyndighetene ved byggesaksbehandling for å sikre riktig ressurser til vann, vei og adkomst i nye bygg
 • Saksbehandling og tilsyn i forbindelse med oppbevaring av brannfarlige væsker, gasser og eksplosiver

Årshjul for forebyggende aktiviteter og kommunikasjon

En av brannvesenets viktigste oppgaver er å spre informasjon, bidra til bedre kunnskap og endre holdninger hos innbyggerne – for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. I det forebyggende arbeidet jobber vi målrettet med ulike tiltak og budskap for ulike målgrupper. Vi ønsker å nå innbyggerne i de ulike fasene i livet.

 

Last ned årshjul (PDF)

Særskilte satsningsområder 2022

I 2021 har Asker og Bærum brann og redning satt opp følgende fokusområder, i tillegg til andre faste oppgaver, som blant annet oppfølging av feiertjenesten og tiltak rettet mot målgrupper og virksomheter der risiko og konsekvensene ved brann er størst:

 • Redusere kjøkken- og komfyrbranner
 • Redusere branner i søppelkontainere/-kasser
 • Økt kunnskap om krav til røykvarsler
 • Økt kunnskap og holdningsskapende arbeid om branner i oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel
 • Økt kunnskap og holdningsskapende arbeid om oppladbare produkter, som for eksempel el-sparkesykler