ABBR gjennomfører brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover og forskrifter. Det forebyggende brannvernarbeidet skal bidra til at brann og eksplosjon ikke oppstår eller forårsaker store skader.

Oppgaver og ansvarsområder for avdelingen:

  • Besøk/befaringer/tilsyn/informasjonsarbeid med privatpersoner som lever med høyere risiko for brann enn gjennomsnittet – «Trygg Hjemme»
  • Tilsyn med bygg hvor risikoen er spesielt stor
  • Informasjons- og motivasjonsvirksomhet overfor allmennheten, via media, stands, «Åpen dag på brannstasjonen», besøk av barnehager (5-åringer), besøk på skoler, eldresentre osv
  • Følge opp leverandører av feietjenester (tilsyn og feiing) i kommunene
  • Bistå plan- og bygningsmyndighetene ved tilsyn i byggesaker
  • Bistå plan- og bygningsmyndighetene ved byggesaksbehandling for å sikre riktig ressurser til vann, vei og adkomst i nye bygg
  • Saksbehandling og tilsyn i forbindelse med oppbevaring av brannfarlige væsker, gasser og eksplosiver

Årshjul for forebyggende aktiviteter og kommunikasjon

En av brannvesenets viktigste oppgaver er å spre informasjon, bidra til bedre kunnskap og endre holdninger hos innbyggerne – for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. I det forebyggende arbeidet jobber vi målrettet med ulike tiltak og budskap for ulike målgrupper. Vi ønsker å nå innbyggerne i de ulike fasene i livet.

 

Last ned årshjul (PDF)