Anders Løberg er ansatt som brann- og redningssjef i Asker og Bærum brann og redning.

Brann- og redningssjefen er daglig leder for Asker og Bærum brann og redning IKS . Brannvesenet ha tre avdelinger: Beredskapsavdeling, forebyggende avdeling og stab.

Kontaktinformasjon:
Anders Løberg
E-post: post@abbr.no

Pressebilder av brann- og redninssjefen finner du på vår Flickr-konto

«Vi ønsker å gi våre innbyggere et trygt og brannsikkert lokalmiljø».