Sverre Junker er konsituert brannsjef i Asker og Bærum brann og Redning.

Brannsjefen er daglig leder for Asker og Bærum brann og redning IKS . Brannvesenet har fem avdelinger: Beredskapsavdeling, forebyggende avdeling, markedsavdeling og stab.

Kontaktinformasjon:
Sverre Junker
Mobil: 90543003
E-post: sverre.junker@abbr.no

«Vi ønsker å gi våre innbyggere et trygt og brannsikkert lokalmiljø».