Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) er lokalisert på seks brannstasjoner, tre i Asker og tre i Bærum. Asker brannstasjon er ABBRs hovedbrannstasjon.

Besøksadresse: Fredtunveien 5, Asker
Postadresse: Katrineåsveien 20, 3440 Røyken
Tlf: 66 76 42 00
Faks: 66 76 42 01

I tillegg til beredskapsstyrken er også store deler av den øverste ledelsen i Asker og Bærum brann og redning lokalisert ved denne stasjonen. Forebyggende avdeling, stab og markedsavdelingen er lokalisert på Asker brannstasjon.

Bemanning

På Asker brannstasjon er det 4 vaktlag. Minimumsbemanningen på Asker brannstasjon er 5 personer. Disse bemanner stasjonens mannskapsbil og vanntankbil. Begge disse enhetene er i beredskap for både Asker og Bærum kommuner.

Dekningsområder

Distriktet til Asker brannstasjon strekker seg fra fylkesgrensen mot Buskerud i Lier og til Nesbru-området. Stasjonen dekker sjøsiden langs Slemmestadveien, marka rundt Semsvannet, samt områder som Vollen, Heggedal, Dikemark, Borgen, Bleiker, Vakås, Hvalstad, Holmen og Nesbru.

Spesialkompetanse

Alle brannstasjonene i Asker og Bærum er tillagt egne spesialområder. Asker har spesielt ansvar på hendelser tilknyttet farlig gods. Mannskapene benytter ved behov en egen farlig gods tilhenger som tas med på slike hendelser i begge kommunene, samt utenfor Asker og Bærum etter forespørsel. Ved stasjonen er det også stasjonert en vannskadehenger som tas med til vannlekkasjer. Siden Asker brannstasjon dekker sjøsiden langs Slemmestadveien, samt en rekke små og mellomstore vann er også mannskapene overflatereddere. Dette betyr at de ikler seg tørrdrakt og redningsvest og gjør søk i overflaten ved hjelp av dykkemaske og snorkel. Ved behov for dykkere rekvireres dette fra Oslo brann og redningsetat.

Stasjonen er også utstyrt med et spesialkjøretøy som heter Argo. Dette kjøretøyer er spesielt godt egnet for hendelser tilknyttet jernbane, da det kan kjøre på jernbaneskinner. Mannskaper ved Asker utfører også jording av jernbanen ved ulykker. Asker brannstasjon har også en lettbåt (RIB) som kan benyttes ved branner på øyene eller redningsoppdrag på sjøen eller innsjøer.

Utleie av utstyr

På Asker stasjon kan publikum henvende seg for å leie brannslanger, bærestropper og annet utstyr.
Åpningstider: 10.00 – 15.00 mandag-fredag. Utenfor ordinære åpningstider vil stasjonene kun være bemannet dersom det ikke er hendelser.