Besøksadresse: Odd Nansens vei 27
Postadresse: Postboks 353, 1372 Asker (kart)
Tlf: 66 76 42 00
Faks: 67 58 29 00

Bemanning

På Fornebu brannstasjon er det 4 vaktlag. Minimumsbemanningen er 4 personer på vakt. Disse bemanner stasjonens mannskapsbil og brannbåten. Mannskapet på Fornebu brannstasjon er også overflatereddere. Dette betyr at de ikler seg tørrdrakt og redningsvest og gjør søk i overflaten ved hjelp av dykkemaske og snorkel. Ved behov for dykkere rekvireres dette fra Oslo brann- og redningsetat.

Dekningsområder

Distriktet til Fornebu brannstasjon er Fornebu, Snarøya og inn til grensen mot Oslo. Områder som Solvik, Strand, Høvik, Sarbuvollen og Lysaker tilhører Fornebu brannstasjon.

Spesialkompetanse

Stasjonen er også utrustet med et spesialkjøretøy som heter Argo. Dette kjøretøyer er spesielt godt egnet for hendelser tilknyttet jernbane, da det kan kjøre på jernbaneskinner. Stasjonen utfører også jording av jernbanen ved ulykker.