Besøksadresse: Brynsveien 88b, Gjettum (kart)
Postadresse: Postboks 353, 1372 Asker
Tlf: 66 76 42 00
Faks: 67 54 31 10

Bemanning

På Gjettum brannstasjon er det 4 vaktlag. Minimumsbemanningen er 4 personer på vakt. Disse bemanner stasjonens mannskapsbil. Stasjonen har også egen skogbrannbil, som bemannes ved behov av denne vaktstyrken.

Dekningsområde

Distriktet til Gjettum brannstasjon strekker seg fra området mellom Billingstad og Blommenholm; Slependen, Nesøya og Sandvika, Videre dekker stasjonen E16 oppover; Vøyenenga, Skui, Valler, Levre, Kolsås,  videre til Bærums Verk og områdene rundt Lommedalen til grensen mot Ringerike. I tillegg dekker stasjonen marka i Vestre Bærum.

Spesialkompetanse

Gjettum har spesielt utstyrt i forhold til hendelser utenfor vei og tauredning. På stasjonen er det stasjonert et beltegående kjøretøy for helårsbruk samt snøscooter som kan benyttes ved branner og hendelser i marka om vinteren. Snøscooteren benyttes også for å assistere personer som har skadet seg i marka om vinteren. Disse kjøretøyene benyttes i hele Asker og Bærum, samt utenfor våre kommuner når vi bistår andre brannvesen. Mannskapet er også trent for å redde personer ned fra store høyder og fasader ved hjelp av tau. Gjettum brannstasjon har også en vannskadehenger, som benyttes ved vannlekkasjer.