Besøksadresse: Øvre Skoledalen 10

I tillegg til beredskapsstyrken (deltid) huser også Tofte brannstasjon forebyggende personell på dagtid. På Tofte brannstasjon er det fem mannskaper på rullerende vakt (Røykdykkere og redningsmenn).

Disse bemanner stasjonens mannskapsbil. Stasjonen har også egen skogbrannhenger som brukes ved behov. Stasjonen har også en lettbåt (RIB), og tilhenger med beredskapsmateriell for oljevern, samt henger for «Utenfor vei hendelser.»

Det er planlagt å bygge ny brannstasjon på Tofte.