Besøksadresse: Katrineåsveien 18

I tillegg til beredskapsstyrken huser stasjonen også forebyggende personell på dagtid.

På Røyken brannstasjon er det fire vaktlag med fem mannskaper på vakt (Røykdykkere, redningsmenn og kjemikaliedykkere).

Disse bemanner stasjonens mannskapsbil og vanntankbil. Stasjonen har også egen ATV for «Utenfor vei hendelser», lettbåt (RIB) og utstyr for vannskadetjeneste.