Asker og Bærum brann og redning (ABBR) er en operativ og forebyggende brann- og redningstjeneste med ansvar for et område på 569 km2, og nærmere 222 000 innbyggere.

Selskapet fikk navnet Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) i 2020 etter virksomhetsoverdragelse av Røyken brann og redning og Hurum brannvesen til Asker og Bærum brannvesen IKS.

ABBR et interkommunalt selskap med hovedsete for administrasjon og ledelse på brannstasjonen i Asker. Brannstasjonene i Hurum og Røyken i Asker og på Bekkestua, Fornebu og Gjettum i Bærum er en del av beredskapen.

Visjon

Det skal i løpet av 2021-2022 utarbeides en ny visjon for det nye brannvesenet basert på felles verdier, ansvarsområder og mål for vårt beredskaps- og forebyggende arbeid.

Ledelse

Asker og Bærum brann og redning IKS er et interkommunalt selskap der Asker kommune og Bærum kommune er deltakere/eiere. Representantskapet er organisasjonens høyeste organ, som har delegert sin fagmyndighet til Styret for ABBR IKS.  Representantskapet består av de to varaordførerne i eierkommunene, mens styret består av en blanding av politisk valgte og «profesjonelle» medlemmer fra begge kommuner samt to ansattrepresentanter.

Ansatte

Vi er i dag cirka 170 ansatte i ABBR som er organisert i fem avdelinger (beredskap heltid, beredskap deltid, stab, forebyggende og marked), samt tilleggstjenester som blant annet forvalter materiell og bygg.