I tillegg til brannstasjonene, har ABBR også et moderne og velutstyrt øvings- og kurssenter på Isi i Bærum (innkjøring Isiveien)

 

Anlegget er et moderne øvelsessenter der mannskapet kan trene røykdykking, frigjøring av fastklemte personer i kollisjonsskadde biler, tauredning med mer. Man kan også skape ulike brannhendelser som overtenning og «backdraft». Store deler av anlegget er under tak, noe som gjør at man kan øve uavhengig av værforhold. På området er det også et undervisningsbygg som benyttes til teoriundervisning, samt spillbordøvelser.