Asker og Bærum brann og redning IKS ledes av et representantskap og et styre. Den daglige driften forestås av en ansatt brannsjef.

Styret i ABBR

Styret består av seks medlemmer med personlige varamenn valgt av representantskapet. Valgperioden er fire år. Styret har ansvar for at brannvesenet  er bemannet med tilstrekkelig personell i henhold til dimensjoneringsforskriftens minimumskrav og ha tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt.

Styret skal vedta handlingsplan og avlegge årsmelding for ABBR IKS som behandles i representantskapet.

Møter i styret 1.halvår 2020:

Torsdag 13. februar – Asker brannstasjon
Onsdag 1. april  – Røyken brannstasjon
Onsdag 13. mai – Tofte brannstasjon

Fra  Asker kommune

Per Anders Owren – leder
Bente Slaatten – fast medlem
Jelrik Nylund-van Berkel – fast medlem
Frode Halgunset – varamedlem
Guri Størvold – varamedlem

Fra Bærum kommune

Erik Tørrissen – nestleder
Marianne Rieber Mohn – fast medlem
Hanne Becker Cappelen – fast medlem
Jon Halvor Stridsklev– varamedlem
Ole Andreas Lilloe-Olsen –  varamedlem

Ansatte-representanter

Ansatte-representanter er ikke valgt enda.

Representantskapet i ABBR

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av to medlemmer samt varamedlemmer. Valgperiode er fire år. Representantskapet skal  utøve den brannfaglige myndighet som i brannlovgivningen er lagt til kommunestyret.

Representantskapet skal påse at brannvesenet har tilstrekkelige ressurser til å etterleve brannordningen.

Representantskapets oppgaver er videre å:

  • vedta budsjettforutsetninger og – rammer for selskapet
  • velge selskapets revisor
  • velge styremedlemmer
  • fastsette godtgjørelsen til representantskapets og styrets ledere og medlemmer
  • vedta endringer i brannordningen for Asker og Bærum kommuner
  • behandle andre saker som er forberedt ved innkallingen

Møter i representantskapet 2020:

Torsdag 30. april – Asker brannstasjon
Torsdag 18. juni – Asker brannstasjon

Representantskapets medlemmer:

Siw Wikan – leder
Monica Therese Vee Bratlie – nestleder
Lene Conradi – varamedlem
Lisbeth Hammer Krog – varamedlem