Hurum, Røyken og Asker kommuner har besluttet å sammen bygge en ny kommune innen 1.1.2020. Det betyr også et større brannvesen. Fra 1. januar 2020 er Asker og Bærum brannvesen IKS, Røyken brann og redning og Hurum brannvesen et interkommunalt selskap. Det nye brannvesenet heter Asker og Bærum brann og redning IKS.

Sammenslåingen betyr mer trygghet og bedre beredskap for innbyggerne våre. Vi gleder oss over et enda bedre brannvesen med flere ressurser for alle.

Brannsjef for det nye brannvesenet er Anne Hjort, tidligere brannsjef i ABBV. Det er fortsatt seks brannstasjoner og disse vil etter planen få hvert sitt fagansvar i tillegg til de generelle oppgavene med brann og redning.

Les selskapsavtale for Asker og Bærum brann og redning IKS