Opphevelse av skjerpet forbud mot bruk av ild i Asker og Bærum kommuner

Som følge av nedbøren som har falt den siste uken, i kombinasjon med værprognoser fremover og redusert skogbrannindeks, oppheves det skjerpede forbudet mot bruk av ild med virkning fra midnatt torsdag 29. juni. Det betyr at vi nå går tilbake til det generelle bålforbudet som gjelder i perioden 15. april til 15. september.

Hva innebærer det generelle bålforbudet for deg?

 1. Dine handlinger, ditt ansvar, alltid uansett.
 2. Du kan benytte tilrettelagte grill- og bålplasser.
 3. Du kan grille i strandsonen som ligger med god avstand fra vegetasjon.
 4. Du kan benytte bålpanne og utepeiser i egen hage, eller der hvor det er tilrettelagt for dette i fellesarealer i sameier og borettslag.
 5. Du kan benytte stormkjøkken, primus og annet utstyr på tur i marka.
 6. Følg alltid de rådene som gis, i forbindelse med skogbrannfaren der du er.
 7. Hvis du selv starter eller kommer over en begynnende skogbrann må du; raskt varsle 110, starte slokking om mulig, og bidra med informasjon til våre mannskaper.

Hva ønsker vi at du unngår å gjøre?

 1. Benytte grill eller åpen ild dersom du er i tvil om det er trygt.
 2. Tenne bål på andre steder enn tilrettelagte bålplasser.
 3. Tenne bål på tilrettelagte bålplasser når det blåser eller forholdene er svært tørre lokalt.
 4. Bruke engangsgrill og åpen ild når du er beruset.
 5. Kaste sigarettsneipen i skogkanten når du er på tur.
 6. Kaste sigarettsneipen i blomsterkasser og potter på balkonger, terrasser og gateplan.

Du avgjør i stor grad utfallet av skogbrannsesongen!

I stor grad er du selv med på å avgjøre hvordan skogbrannsesongen blir. Er du aktsom og spiller på lag med forhold og regler, bidrar du til å senke risikoen for skogbranner og branner i vegetasjon og avfallscontainere. Takk for at du bidrar!

Vi følger situasjonen fortløpende, så følg med på vår Facebook-side og våre nettsider for oppdatert informasjon.

Regler for bål og grill i Asker og Bærum kommuner:
https://www.abbr.no/bal

Kontakt for pressen:
Brann- og redningssjef
Anders Løberg