Åpen  brannstasjon

Vi arrangerer  Åpen brannstasjon i forbindelse med den nasjonale Brannvernuka i september, uke 38.

Åpen dag er et populært arrangement fylt med fart og spenning til glede for både store og små. Gjennom blant annet realistiske demonstrasjoner viser vi en del av brannvesenets hverdag og vi gir informasjon om brannsikkerhet. Flere tusen besøkende kommer innom ved hvert arrangement.

Åpen dag på brannstasjonen annonseres i god tid både på våre nettsider og Facebook.

Åpen dag uke 38 2023

Det planlegges for å gjennomføre Åpen brannstasjon lørdag 23.september ved følgende av våre brannstasjoner:

  • Fornebu brannstasjon
  • Røyken brannstasjon
  • Tofte brannstasjon – NB! Arrangementet gjennomføres lørdagen før, lørdag 16.september sammen med Statkraft sitt arrangement.
    Arrangementet vil gjennomføres på annen beliggenhet enn brannstasjonen.

 

Åpen dag Bekkestua våren

Tradisjonelt har vi også, i tillegg til den nasjonale Åpen brannstasjon, arrangert Åpen brannstasjon på Bekkestua brannstasjon i april/mai. Det blir ikke arrangert Åpen brannstasjon på Bekkestua vår 2023 blant annet grunnet  vurderinger knyttet rundt sikkerhet for mannskaper og besøkende.

Hvorvidt det vil arrangeres Åpen brannstasjon på våren på Bekkestua brannstasjon fremover avhenger av videre vurderinger.