Brannvesenets julekalender

Det finnes mange julekalendere, men ingen er viktigere enn Brannvesenets julekalender, for den kan redde liv og verdier. Alle våre barneskoler får besøk av oss i slutten av november! Da underviser vi elevene på 4. trinn i brannvern og deler ut Brannvesenets julekalender.

Barna hjelper brannvesenet til en trygg jul! Asker og Bærum brann og redning (tidligere Asker og Bærum brannvesen) har siden 2004 laget Brannvesenets julekalender, en livsviktig førjulskampanje for barn i barneskolen fra store deler av landet. Fra Alta i nord til Kristiansand i sør får elever på barneskolene høre adventstidens viktigste budskap!  Kalenderen inneholder de viktigste rådene for en trygg jul og vi oppfordrer barna om å videreformidle vårt budskap til foreldre og andre voksne. Hver dag frem til julaften kan elevene åpne lukene og svare på konkurranser – og kanskje vinne premie!

Hva er Brannvesenets julekalender?

Kalenderen finnes både i papir- og nettversjon og 4., 5. og/eller 6. trinn på barneskolene i november etter en time med brannvernundervisning av det lokale brannvesen. Bak lukene i www.brannvesenetsjulekalender.no ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter. Filminnslagene er laget av brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging. Hver dag trekkes det en vinner blant de elevene som har deltatt på dagens oppgave. I slutten av desember blir det også trukket vinnere av en eksklusiv hovedpremie.  Alle kan delta, men det er kun elever som har deltatt i undervisningen fra brannvesenet som kan vinne premier. Nettsiden er kun aktiv i perioden, november – mai.

I Asker og Bærum undervises hvert år mellom 2000-4000 elever i løpet av november.

Barn gode ambassadører

Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass og at brannfarlig pynt og dekorasjoner ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.

Farligst hjemme

Det er dessverre ikke uten grunn at så mange brannvesen setter av store deler av november til å besøke skolene i sine områder. De fleste branner oppstår i boliger og vi står nå foran en travel og kald adventstid: Vi fyrer i peis og ovn, lager mer mat enn vanlig, pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter.

Representerer du et brannvesen og ønsker å vite mer? Mer informasjon om deltakelse i førjulskampanjen finner du på NBLFs sider.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss.