Bli med brannvesenets brannskole for skolestarterne og kom på besøk til oss på brannstasjonen.

Vi kickstarter brannskolen med å invitere alle skolestarterne til et lite besøk på brannstasjonen i løpet av uke 38 og 39.

Bekkestua: uke 38
Asker: uke 39
Røyken: uke 39

Frist for påmelding var fredag 18.august (uke 33). Påmeldingen er nå stengt.
Informasjon om hvilken dag deres barnehage er invitert sendes ut etter fristen.

Påmeldingen gjelder både Brannskolen og Besøksdag på brannstasjonen uke 38 og 39. Det blir egen påmelding til eget arrangement våren 2024 for de påmeldte. 

Alle barnehager som har meldt seg på vil motta et årshjul for opplæring samt oppfølging fra oss i brannvesenet. Dette inkluderer bruk av Bjørnis sitt nasjonale brannvernopplegg. Har ikke deres barnehage materiellet? Dette bestilles på www.brannbamsen.no

Alt om brannvesenets opplæring med barnehagene finner du alltid på denne siden www.abbr.no/barnehage