Brann og ulykker:


Medielinje 110-sentralen
Pågående hendelser (døgnbemannet).
Telefon: 67 12 88 66

Forebyggende henvendelser:

Kommunikasjonsrådgiver Anne Aase Haraldsen, 918 12 693
Kommunikasjonsrådgiver Johanne Birkeland, 66 76 43 15/916 74 072
Kommunikasjonsrådgiver Eira Kamhaug, 66 76 43 09/97 01 12 41

Bilder:

Du kan finne bilder på vår Flickr-konto: https://www.flickr.com/photos/abbv/albums