Brann og ulykker:

Henvendelser som angår hendelser om brann og ulykker kan rettes direkte mot vakthavende
brannsjef på tlf: 918 50 311

Forebyggende henvendelser:

Informasjonsrådgiver Anne Aase Haraldsen, 918 12 693
Informasjonsrådgiver Johanne Birkeland, 66 76 43 15/916 74 072
Informasjonsrådgiver Eira Kamhaug, 66 76 43 09/97 01 12 41