Asker og Bærum brannvesen vurderer nå skogbrannfaren som normal

Selv om det ikke lenger er meget stor skogbrannfare, oppfordrer brannvesenet alle til å vise aktsomhet med alle typer ild. Vi minner også om at det alltid er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark i perioden 15. april til 15. september.

Skogbrannindeks Akershus

Skogbrannindeksen kan sjekkes på yr.no under spesialvarsel: http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html