Vi har mottatt din forespørsel og tar kontakt med deg for nærmere informasjon og avtale.

Du mottar også en bekreftelse på innsendt forespørsel til oppgitt e-postadresse.

Ta kontakt per e-post dersom det skulle være noe, forebyggende@abbr.no

Med vennlig hilsen
Asker og Bærum brann og redning IKS