Har du planer om å benytte lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, som for eksempel skoler, barnehager eller andre offentlige bygg, må du melde fra til oss. Meldingen bør sendes minimum 2 uker før overnatting skal skje. NB! Vi registrerer kun meldingen, og sender ikke tilbakemelding med mindre vi har noen innvendinger.

Ansvarshavende:
 • Skal sette seg inn i og forstå de krav som fremkommer av byggets branninstruks
 • Skal kjenne til brannalarmsentralens plassering og virkemåte, samt verifisere at sentralen er i drift.
 • Dersom bygget ikke er utstyrt med heldekkende brannalarmanlegg, skal ansvarshavende sørge for at det er fungerende seriekoblede røykvarslere/deteksjon i alle rom.
 • Skal kjenne til plassering av brannslanger og slokkeapparater, samt hvordan disse fungerer
 • Skal kjenne til byggets rømningsveier, herunder all utganger og nødutganger.
 • Sørge for at rømningsveiene fungerer som forutsatt, herunder at de ikke låst, blokkert eller lagret ting i rømningsveiene.
 • Ved overnatting skal primært 1. etasje benyttes. Skal øvrige etasjer benyttes må dette vurderes særskilt
 • Bruk av åpen ild (eksempel stearinlys) skal ikke finne sted.
 • Har ansvaret for at en eventuell evakuering av lokalene foregår rolig og velorganisert helt ut til bygningens møteplass, og at de evakuerte blir der inntil annen beskjed blir gitt.
 • Skal ved røyk eller brann umiddelbart varsle Asker og Bærum brann og redning på tlf.nr. 1-1-0

Melding om overnatting

 • DD slash MM slash YYYY
 • DD slash MM slash YYYY
 • Overnattingen bør fortrinnsvis foregå i lokaler med direkte utgang i det fri.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Les mer i vår personvernerklæring