Skyteklubber oppfordres til å tilrettelegge sin drift etter forholdene. Særlig fokus på brannsikkerhet anbefales ved arrangementer med tanke på røyking, skyting og åpen ild.

Det er opp til skyteklubbene selv å gjøre tiltak i forhold til skyting og skogbrannfare, fordi de selv kjenner konsekvenser av diverse ammunisjon. Brannvesenet følger skogbrannindeksen på www.yr.no og vil varsle skyteklubbene direkte per e-post ved høy skogbrannfare.

Noen anbefalinger til generell sikkerhet:

 • Ammunisjonen som benyttes skal ikke kunne avgi gnist i møte med stein eller andre flater.
 • Det bør være vann tilgjengelig for hurtig å kunne gjøre en slokkeinnsats i området rundt vollene/skyteskivene.
 • Instruktører og deltagere må være kjent med tiltakene som følger av skogbrannfaren. Bevisstgjøring omkring tiltak må gis deltagerne ved oppmøte.
 • Vollene bør overvåkes i én time i etterkant av at siste skudd er avfyrt.
 • Grunneier må informeres og gi sitt samtykke.
 • Brannvesenet varsles umiddelbart på tlf 110 ved eventuell antennelse av vegetasjon
 • Ved stevner og lignende bes det spesielt tas hensyn til røyking og annen aktivitet som kan forårsake skogbrann.
 • Vi minner om at den enkelte klubb er ansvarlig for:
  • å vurdere forholdene fortløpende og innføre egne restriksjoner/forbud etter behov
  • all aktivitet og eventuelle konsekvenser som følge av dette