Stor gress- og lyngbrannfare (16.mai)

Med godværet og sol kommer også lokal gress- og lyngbrannfare. Vær varsom med all bruk av åpen ild.

Husk at vegetasjonen fortsatt er svært tørr og vissen, etter en lang vinter, og kan derfor lett antennes og spre seg til store områder. Vi ber deg derfor være svært forsiktig med bruk av engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild.

Varselet baserer seg på egen indeks for gress- og lyngbrannfare som styres av fuktighet i det øverste jordlaget, som eksempelvis gress og lyng. Les egen indeks for gress- og lyngbrannfare.
Per 16.mai viser indeksen for gress- og lyngbrannfare rødt nivå/stor fare i store deler av Asker og Bærum.

Skogbrannindeksen som benyttes av yr.no og andre værmeldetjenester ligger foreløpig på gult nivå/noe fare, men er økende.