Stor skogbrannfare (12.8.2022)

Det er nå svært tørt mange steder i Asker og Bærum. Vi fraråder derfor alle å tenne ild andre steder enn tilrettelagte grill- og bålplasser eller egen hage. Dette gjelder også bruk av engangsgrill.

Vi følger situasjonen forløpende. Følg med på vår Facebook-side og våre nettsider for oppdatert informasjon.

Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er. Det er du selv som må vurdere faren ved å tenne ild. Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet. Er du usikker på du kan tenne opp ild/fyre opp bål, la heller være.

Du kan sjekke skogbrannindeksen på https://skogbrannfare.met.no/