Bekkestua brannstasjon

Saker til behandling:

Innkalling styremøte 09.06.2015

17-2015 Utkast protokoll 15.04.2015

18-2015 Regulert driftsbudsjett 2015

19-2015 Budsjett 2016

20-2015 Langtidsbudsjett 2016-2019

21-2015 Forenklet tertialrapport-1-2015.doc

22-2015 Møteplan 2.halvår 2015

 

Orienteringssaker:

23-2015A Fysiske krav

23-2015B Brannstasjoner i Bærum

Sak 23/2015 C. Utfordinger med nøkkkelbokser – U. off jfr Off.l § 24

Sak 23/2015 D. Brann i containeranlegget på Isi øvninsanlegg – orientering i møte

Sak 24/2015 Eventuelt