Asker brannstasjon 18:00

Sakspapirer:

Møteinnkalling – Styremøte – 25.04.18

Komplette sakspapirer med vedlegg: Styremøte ABBV 25.04.18(PDF)

Vedlegg:

Sak 8/18

Møteprotokoll fra styremøte 14.02.18

Sak  9/18

Brannsjefens virksomhetsrapport 2017

Sak 10/18

Revisjonsberetning ABBV

Sak  11/18

Vedlegg 1 – Foreløpig driftsbudsjett 2019

Vedlegg 2 – Foreløpig investeringsbudsjett 2019

Sak  12/18

1. Intensjonsavtalen mellom Bærum og nye Asker om felles brannordning

2. Agenda Kaupang-rapportene I og II

3. Intensjonsavtalen for nye Asker

4. Styringsdokumentet

5. Omstillingsavtalen

6. Omstillingsveilder (Asker kommune)

7. Organisering av kommunale tjenester i selskaper eller i basisorganisasjonen i nye Asker kommune

8. Oppfølging av vedtak om organisering av kommunale tjenester i selskaper eller basisorganisasjonen

Sak 13/18

Mandat Felles primærtalegruppe for Asker og Bærum brannvesen og Oslo brann og redningsetat

Sak 14/18

Vedlegg 1 – Saksfremlegg eierutvalget Bærum kommune

Vedlegg 2 – Avtalevilkår Bærum kommune

Vedlegg 3 – Styresak 01-2013 Styreansvarsforsikring

Sak 15/18

Brannforebyggende arbeid i brukerense hjem – Trygg Hjemme