Tiltak i forbindelse med koronaviruset

I forbindelse med nye nasjonale retningslinjer, har ABBR igjen iverksatt en rekke tiltak for å redusere smittespredningen blant ansatte og de vi er i kontakt med. Tiltakene påvirker ikke vår brannberedskap.

Slik vil publikum og våre samarbeidspartnere merke dette:

Brannstasjonene er stengt for publikum

Vi kan ikke motta besøk av publikum på våre brannstasjoner. Publikum kan henvende seg til oss via denne lenken: https://abbr.no/kontakt/

Utleie av redningsvester og annet utstyr

Vi leier ikke ut redningsvester og annet utstyr i denne perioden.

Alarmkunder

Alarmkunder som skal hente eller levere nøkkel i forbindelse med boligalarm kan ringe 66 76 42 75 (mellom kl. 08.00-15.00 på hverdager) for å avtale nærmere.

Ved innbruddsalarm gjør vi først grundig utvendig kontroll. Eier/bruker oppfordres til å avstille selv ved unødig alarm. Ved behov bistår vi også i boligen, da med færrest mulig personale og med smitteverntiltak.

Feietjenesten

For evt. tiltak for feietjenesten se:
Feieren i Askers egne nettsider, Feie- og tilsynstjenester AS  og egne sider på Facebook.
Feieren i Bærums egne nettsider, Feieren A/S og egne sider på Facebook.

Begrenset aktivitet med tilsyn, befaringer og møter

Vi gjennomfører fyrverkerikontroller som fortrinnsvis utvendige befaringer med smitteverntiltak.

I enkelte tilfeller og ved bekymringsmeldinger kan innendørs befaringer og besøk gjennomføres med nødvendige smittevernstiltak.

I tillegg til å redusere kontakten med publikum, har ABBR blant annet innført hjemmekontor for ansatte og møter og kurs gjennomføres digitalt eller utsettes.