Det er nå besluttet å oppheve totalforbudet mot åpen ild og grilling, samtidig som det oppfordres til å vise aktsomhet

Det er nå besluttet å oppheve totalforbudet mot åpen ild og grilling, samtidig som det oppfordres til å vise aktsomhet. Husk at det «vanlige» bålforbudet i marka og i skogen fra 15. april til 15. september fortsatt gjelder.

Det betyr at det fortsatt ikke er tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er imidlertid tillatt å benytte de tilrettelagte bål- og grillplassene og å grille i vannkanten. Altså: Grill med vett!

Grunnen til at totalforbudet oppheves er gårsdagens nedbør og utviklingen av skogbrannindeksen.

Restriksjonene på skytebanene er ikke lenger gjeldene. De enkelte foreningene og klubbene må fortsatt vurdere forholdene.