Trygg ferdsel på is

Kaldt vintervær over tid betyr at vann blir lagt med is. Mange bruker isen til både tur på beina, ski og skøyter. Husk å ta forholdsregler for å unngå ulykker.

Viktige råd for trygg ferdsel på is:

 • Det finnes ikke trygg is, men bare trygge brukere av isen
 • Er du usikker på om isen er trygg, vurder om du skal droppe isturen
 • Sjekk alltid isen. Vær særlig oppmerksom på områder der det vanligvis er mye strømninger
 • Bruk øks, ispik eller liknende til å sjekke tykkelsen på isen
 • Ha alltid med deg ispigger
 • Har du kasteline i tillegg, øker sjansen for at du kan redde/bli reddet av andre.
 • Ha gjerne mobilen i en vanntett pose
 • Har du med deg barn? Hold de innenfor et område.
 • Sjekk isen ofte og bruk sansene. Se eller lytt etter endringer i isen
 • Ring 110 hvis du ser eller tror noen har gått igjennom isen
 • Ikke utsett deg selv for fare for å redde andre.

https://www.varsom.no/is/isvarsling/ kan du se iskart og varsel om isforhold for vann i hele landet.

Fjordisen Bærum

I Bærum kommune markerer Isoppsynet egen løype for tur- og skøytegåere med granbusker på fjordisen. Utgangspunktene for merket løype er Sjøholmen, Solvik marina, Henie Onstad, Sarbuvollen og Storøyodden.
Merk at det tar lenger tid før  isen legger seg på fjorden enn på små og mellomstore vann.

Isoppsynet har egen opplysningstelefon som gir deg informasjon om isforholdene, sjekk www.baerum.kommune.no/isoppsynet eller ring 800 81 818