Trygg ferdsel på is

Kaldt vintervær over tid betyr at fjord og vann blir lagt med is. Mange bruker isen til både tur på beina, ski og skøyter. Husk å ta forholdsregler for å unngå ulykker.

Viktige råd for trygg ferdsel på is:

 • Det finnes ikke trygg is, men bare trygge brukere av isen
 • Er du usikker på om isen er trygg, vurder om du skal droppe isturen
 • Sjekk alltid isen. Vær særlig oppmerksom på områder der det vanligvis er mye strømninger
 • Bruk øks, ispik eller liknende til å sjekke tykkelsen på isen
 • Ha alltid med deg ispigger
 • Har du kasteline i tillegg, øker sjansen for at du kan redde/bli reddet av andre.
 • Ha gjerne mobilen i en vanntett pose
 • Har du med deg barn? Hold de innenfor et område.
 • Sjekk isen ofte og bruk sansene. Se eller lytt etter endringer i isen
 • Ring 110 hvis du ser eller tror noen har gått igjennom isen
 • Ikke utsett deg selv for fare for å redde andre.

På varsom.no/isvarsling/ kan du se iskart og varsel om isforhold for hele landet.

I Bærum kommune markerer Isoppsynet egen løype for tur- og skøytegåere med granbusker på fjordisen. Utgangspunktene for merket løype er Sjøholmen, Solvik marina, Henie Onstad, Sarbuvollen og Storøyodden.

Isoppsynet har egen opplysningstelefon som gir deg informasjon om isforholdene, sjekk www.baerum.kommune.no/isoppsynet eller ring 800 81 818