Ungdom er er en viktig målgruppe for oss i brannvesenet, og vi har i flere år gjennomført opplæring for 10.trinn ved skolene i Asker og Bærum.

Vanligvis innebærer opplæringen et besøk i løpet av høsten med evakueringsøvelse og etterfulgt undervisning om samme tema. Brannøvelse og undervisning for alle 10.trinn i Asker og Bærum kan dessverre ikke gjennomføres høsten 2021 som høsten 2020, grunnet Covid. Derimot inviterer vi til felles fokus og opplegg for alle elever ved alle trinn ved ungdomsskolene.

Film på YouTube

Brannvesenet ønsker at filmen vises for alle elever på alle trinn i ungdomsskolen.  Filmen finner du på brannvesenets YouTube side.

Opptaket  varer kun 1 minutt, men inneholder en viktig oppfordring om å gjøre seg kjent med rømningsveier på nye steder og å ikke bevege seg i brannrøyk.

Til deg som jobber som kontaktlærer

Brannvesenet har i uke 36 sendt e-post til alle ungdomsskoler i Asker og Bærum med oppfordring og forventinger om oppfølging i skolen:

  • Skolen bidrar slik at alle elevene ser opptaket på YouTube fra brannvesenet senest fra uke 38. Opptaket kan selvfølgelig sees senere og så mange ganger man ønsker.
  • Brannvernuka, uke 38 er en nasjonal kampanje. Lærer og elever gjør seg kjent med skolens rømningsplan. Hvilke andre steder kan gjøre seg kjent og orientere seg etter rømningsplan? (kjøpesenter, hotell, båter osv?
  • Om mulig; samtal gjerne litt etter filmsnutten og hør om elevene gjør seg noen refleksjoner
  • Har skolen andre måter å dele film /informasjon fra brannvesenet ut til skole og hjem – gjør gjerne det, for eksempel via skjermer i fellesarealer eller digitale læringsplattformer
  • Spre også gjerne budskap om ladevett via skjermer i fellesarealer eller digitale læringsplattformer: «lad mens du er våken og tilstede».