Elever i 10.trinn ved våre ungdomsskoler er en viktig målgruppe for oss. Aktivitet med brannøvelse og undervisning for alle 9.trinn i Asker og Bærum skulle vært gjennomført høsten 2020, men er utsatt til over nyttår grunnet Covid-19 og.

Det planlegges for annen aktivitet enn fysiske besøk på skolene, og skolene vil få informasjon om dette.

Ved spørsmål, tak kontakt med Bård Kvalheim Bråten.