Vær med på dugnaden i påsken!

Vær forsiktig med bål og grill! Konsekvensene kan bli store. Også for beredskapen.

Brannvesenene i Asker og Bærum, Follo, Oslo og på Romerike har beredskapen klar. Vi ber likevel om hjelp for at påsken skal være trygg og uten brann for alle. Som en del av den nasjonale dugnaden vi alle er med på, har vi en sterk oppfordring til våre innbyggere: Vær forsiktig med bål og grill! Konsekvensene kan bli store. Også for beredskapen.

Vi jobber hardt for å opprettholde beredskapen i en krevende tid. Skogbranner er intenst arbeid som krever mye folk og tar lang tid. Det vil være en belastning for beredskapen vi på ingen måte trenger nå. Færre utrykninger vil også bidra til at vi heller ikke utsetter oss for smitte, og kan opprettholde beredskapen framover.

Store geografiske ulikheter

De siste ukene har vi sett et yrende folkeliv i skog og mark, og vi vet at mange kommer til å være ute også denne spesielle hjemmepåsken. Våre brannvesen dekker et stort geografisk område, og forholdene er ulike. Mange steder er svært tørre, og Meteorologisk institutt melder om gress- og lyngbrannfare, andre steder ligger det fremdeles snø.

Bålforbud fra 15. april – bruk sunn fornuft!

Fra 15. april gjelder det generelle bålforbudet over hele landet – som alle andre år. Vi har ikke gitt noe ekstraordinært bålforbud i forkant av dette, nettopp fordi det er så store variasjoner i områdene som våre brannvesen dekker. Vi ønsker naturligvis også en aktiv befolkning som bruker naturen, og forventer at folk klarer å bruke sunn fornuft og være forsiktige, samtidig som de koser seg på tur.

Vi får likevel tilbakemeldinger om at dette er en utfordring for noen. Vår bønn til innbyggerne er derfor klar: Bruk kun godkjente bål- og grillplasser. Bruk hodet og les våre råd før du lager bål. Er du i tvil, la det heller være – det blir vi takknemlige for. Matpakke og drikke på termos er heller ingen dårlig idé.

Hva står i forskriften

I forebyggendeforskriften står det: «Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»

Dette gjelder for alle, hele tiden og over alt.

I tillegg finnes det lokale forskrifter som angår blant annet grilling og brenning av bål og gress. Les mer om hva som gjelder i Asker og Bærum.

Huskeliste for dem som likevel vil brenne bål:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

 

På vegne av alle fem brannvesen, ønsker vi innbyggerne våre en riktig god og brannsikker påske.

Vi stoler på at dere gjør gode valg!