Julen er høytid – også for branner

For å sette søkelyset på brannsikkerhet i hjemmet, arrangeres kampanjen Aksjon boligbrann nå i desember.

Aksjonen gjennomføres vanligvis to kvelder i løpet av den første uka i desember, der vi besøker utvalgte adresser for å gi veiledning og informasjon om brannsikkerhet, med fokus på røykvarslere, slokkeutstyr, rømningsveier og trygg adferd.

I år gjør imidlertid smittevernreglene at vi ikke kan gjennomføre besøk. Her finner du derfor forslag til en enkel boligsjekk du selv kan utføre.

Forebygg brann hjemme

Levende lys, peiskos, matlaging og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden. På denne tiden er derfor vi i brannvesenet ekstra opptatt av å fortelle hvor viktig det er å gjøre hjemmet sitt så brannsikkert som mulig. Gjennomfører du jevnlige kontroller av brannsikkerheten i boligen din, reduserer du risikoen for brann.

Sørg for at du har dette i orden:

  1. Godkjent slokkeutstyr
  2. Fungerende røykvarslere eller brannalarmanlegg, med minst én varsler per etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når dørene er lukket.
  3. Frie rømningsveier

Her kan du lese mer om brannsikkerhet i hjemmet.