Bjørnis i Asker og Bærum

Hos oss i brann- og redningsvesenet i Asker og Bærum er vi så heldige å ha Brannbamsen Bjørnis på laget i vårt brannforebyggende arbeid.

Bjørnis er en populær bamse som gjerne stiller opp for å møte barn og unge og spre brannnforebyggende budskap og glede. I tillegg til egne arrangemener som Åpne brannstasjoner og opplæring med barnehagene, møter han også ofte opp på by- og områdedager i våre kommuner.

Bjørnis får flere henvendelser om å stille opp på arrangementer enn han klarer å delta på dessverre.  I Asker og Bærum prioriterer han barn og unge i ikke-kommersielle sammenhenger, og blir glad om han får en scene å stå på når han skal opptre.

Har du spørsmål om Bjørnis i forbindelse med opplæring for barn og unge i Asker og Bærum brann- og redningsvesen, ta kontakt med branninspektør Martine Sagen.
For spørsmål om deltakelse ved andre anledninger/arrangementer, ta kontakt med informasjonsrådgiver Eira Kamhaug.

Hvor drar Bjørnis neste gang?

Vi vet at mange ønsker å se Bjørnis. Når og hvor Bjørnis opptrer annonseres i kalendere med oversikt over arragementer i våre kommuner.

Hva skjer i Asker og Bærum

Hva skjer i Asker

NB! Dette er kun annonsering av aktiviteter som Asker og Bærum brann- og rednings sin Bjørnis-maskott deltar ved. Bjørnis bor også i mange andre brannvesen i Norge.

Aktiviteter, sanger og informasjon

På Bjørnis sine egne nettsider finner du sanger, spill, aktiviteter og annen informasjon om Bjørnis.

Brannvernopplæring med Bjørnis i barnehagene

Bjørnis brukes i vår opplæring for de eldste barna i barnehagen, Brannskolen. Les mer om brannvernopplæring i barnehagen