Når det brenner er det viktig at alle som oppholder seg i bygningen kommer seg fort ut.

Snakk med familien om hvordan dere skal opptre ved brann og hvordan dere skal komme dere ut fra alle rom – ha brannøvelser hjemme.

Avtal en fast møteplass utenfor boligen/bygget. Det er viktig å ha enkle rømningsveier fra boligen/bygget og ut til det fri. Hold rømningsveiene ryddige – spesielt i blokker med mange beboere i hver oppgang. Kontroller at vinduer og dører er lette å åpne og vurdér om det er behov for ekstra hjelpemidler som en rømningsstige, line eller lignende.

Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg.

Røyken som dreper

Skulle det oppstå brann, er det viktig å huske at brannrøyk er svært giftig. Unngå derfor å bevege deg over lengre avstander i røykfylte rom. Dersom det likevel er nødvendig, hold deg lavt ved for eksempel å krype på gulvet. Dersom det er mørkt, orientér deg langs veggen, slik at du hele tiden vet hvor du befinner deg.

Hvis det brenner

Ved en eventuell brann, kan det være lett å få panikk og opptre irrasjonelt. Tenk derfor igjennom punktene nedenfor, det er lettere å handle riktig i en presset situasjon når du på forhånd har gått igjennom i hodet hva du bør gjøre.

Varsle

  • Varsle andre beboere slik at de kan komme seg ut
  • Varsle brannvesenet på telefon 110. Oppgi nøyaktig adresse. Dette kan du også lære barna

Slokke

  • Hvis mulig, lokaliser og prøv å slokke brannen

Evakuer

  • Evakuer bygningen og lukk vinduer og dører etter deg. Dersom du bor i boligblokk og det er røyk i korridoren/trapperommet kan det være hensiktsmessig å holde seg i boeneheten inntil brannvesenet kommer. Man bør unngå å evakuere gjennom røykfylte rom så langt det er mulig.

Orienter brannvesenet

  • Gi brannvesenet en orientering når de kommer. Si i fra dersom noen ikke har klart å komme seg ut av huset. Gå ikke selv inn i huset for å redde eventuelle kjæledyr og personlige eiendeler. Overlat dette til brannvesenet.

Hva som er riktig rekkefølge på punktene over vil avhenge av situasjonen og må vurderes av den enkelte. Men husk at du uansett gjør noe riktig ved å gjøre ett eller flere (helst alle) av dem!

Les mer om rømningsveier på www.sikkerhverdag.no