Brannvesenets julekalender er et brannforebyggende tiltak for barn i barneskolen. Hvert år i november underviser vi elevene på 4. trinn i brannvern og deler ut Brannvesenets julekalender. Hver dag frem til julaften kan elevene åpne luken og svare på konkurranser- og kanskje vinne premie!

I ukene før første desember inviterer vi skolene til å delta på digital undervisning samt at vi kjører ut fysiske papirkalenderen «Brannvesenets julekalender» til alle påmeldte skoler.

Julekalenderen er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner eleven en nettadresse til dagens luke i en tilhørende nettkalender. Bak lukene i www.brannvesenetsjulekalender.no ligger filmsnutter fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler om brannforebygging. Lukene åpnes først på riktig dato. Hver dag er det spennende konkurranser og premier.  Alle kan sende inn svar, men vinnere trekkes kun blant de elevene som har deltatt i brannvesenets julekalenderundervisning.

Barna er gode ambassadører

Brannsikkerheten hjemme er selvfølgelig de voksnes ansvar, men brannvesenet er mye i kontakt med barn og vet at de er flinke holdningsambassadører i hus og hjem. Ofte vet barn best – og mest! I hvert fall med hjelp fra Brannvesenets julekalender!

Ønsker du å vite mer?

I styringsgruppa for Brannvesenets julekalender sitter Asker og Bærum brann og redning IKS og Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS. Det er vi som lager kampanjen som andre brannvesen kan være med på.

Det finnes mye informasjon om Brannvesenets julekalender på nettsiden www.brannvesenetsjulekalender.no.
Der finnes også egen informasjon til lærere.

For ytterligere informasjon om Brannvesenets julekalender, ta gjerne kontakt med informasjonsrådgiver Anne Aase Haraldsen

Påmelding undervisning november 2023

Fristen for å melde seg på til webinar 2023 har nå gått ut. Har dere glemt å melde dere på, ta kontakt med branninspektør Martine Sagen.