Brannvesenets julekalender er et brannforebyggende tiltak for barn i barneskolen. Hvert år i november underviser vi elevene på 4. trinn i brannvern og deler ut Brannvesenets julekalender. Hver dag frem til julaften kan elevene åpne luken og svare på konkurranser- og kanskje vinne premie!

I ukene før første desember besøker vi skolene i våre kommuner og underviser elevene i grunnleggende brannvern. Etter at timen er over, deler vi ut papirversjonen av Brannvesenets julekalender. Julekalenderen er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner eleven en nettadresse til dagens luke i en tilhørende nettkalender.

Bak lukene i www.brannvesenetsjulekalender.no ligger filmsnutter fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler om brannforebygging. Lukene åpnes først på riktig dato. Hver dag er det spennende konkurranser og premier.  Alle kan sende inn svar, men vinnere trekkes kun blant de elevene som har deltatt i brannvesenets julekalenderundervisning.

Et annerledes år i 2020 og 2021

Grunnet Covid-19 og smitteverntiltak gjennomføres kampanjen Brannvesenets julekalender og undervisning til alle 4.trinn i våre kommuner på annen måte enn tidligere. Alle skolene i Asker og Bærum er invitert til å følge undervisningen gjennom et Webinar på oppsatte dager:

  • Tirsdag 23. november
  • Onsdag 24. november
  • Torsdag 26. november.

Påmelding via nettskjema.

Julekalendere vil kjøres ut og leveres skolene (Asker og Bærum).

Barna er gode ambassadører

Brannsikkerheten hjemme er selvfølgelig de voksnes ansvar, men brannvesenet er mye i kontakt med barn og vet at de er flinke holdningsambassadører i hus og hjem. Ofte vet barn best – og mest! I hvert fall med hjelp fra Brannvesenets julekalender!

Ønsker du å vite mer?

I styringsgruppa for Brannvesenets julekalender sitter Asker og Bærum brann og redning IKS og Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS. Det er vi som lager kampanjen som andre brannvesen kan være med på.

For ytterligere informasjon om Brannvesenets julekalender, ta gjerne kontakt med informasjonsrådgiver Anne Aase Haraldsen