Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) er lokalisert på seks brannstasjoner, tre i Asker og tre i Bærum.

Asker brannstasjon

I tillegg til beredskapsstyrken er også store deler av den øverste ledelsen i Asker og Bærum brann og redning lokalisert ved denne stasjonen. Forebyggende avdeling, stab og markedsavdelingen er lokalisert på Asker brannstasjon.

På Asker brannstasjon er det 4 vaktlag. Minimumsbemanningen på Asker brannstasjon er 5 personer. (Røykdykkere, redningsmenn og kjemikaliedykkere).

Disse bemanner stasjonens mannskapsbil og vanntankbil.

Les mer om Asker brannstasjon

Røyken brannstasjon

I tillegg til beredskapsstyrken huser stasjonen også forebyggende personell på dagtid.

På Røyken brannstasjon er det fire vaktlag med fem mannskaper på vakt (Røykdykkere, redningsmenn og kjemikaliedykkere).

Disse bemanner stasjonens mannskapsbil og vanntankbil. Stasjonen har også egen ATV for «Utenfor vei hendelser», lettbåt (RIB) og utstyr for vannskadetjeneste.

Les mer om Røyken brannstasjon

Tofte brannstasjon

I tillegg til beredskapsstyrken (deltid) huser også Tofte brannstasjon forebyggende personell på dagtid.

På Tofte brannstasjon er det fem mannskaper på rullerende vakt (Røykdykkere og redningsmenn).

Disse bemanner stasjonens mannskapsbil. Stasjonen har også egen skogbrannhenger som brukes ved behov. Stasjonen har også en lettbåt (RIB), og tilhenger med beredskapsmateriell for oljevern, samt henger for «Utenfor vei hendelser.

Det er planlagt å bygge ny brannstasjon på Tofte.

Les mer om Tofte brannstasjon

Bekkestua brannstasjon

I tillegg til beredskapsstyrken er ledelsen i beredskapsavdelingen lokalisert på Bekkestua brannstasjon. Stasjonen huser også forebyggende avdeling,

På Bekkestua brannstasjon er det 4 vaktlag. Minimumsbemanningen er 5 personer på vakt. (Røykdykkere, redningsmenn og kjemikaliedykkere).

Disse bemanner stasjonens mannskapsbil, brannlift og redningsbil. På stasjonen er det også en depothenger som benyttes ved branner og andre langvarige hendelser. Denne inneholder mat og drikke til mannskapene, ekstra uttrykningstøy, røykdykkerapparater og ekstra brannmateriell.

Les mer om Bekkestua brannstasjon

Fornebu brannstasjon

På Fornebu brannstasjon er det 4 vaktlag. Minimumsbemanningen er 4 personer på vakt. redningsmenn og kjemikaliedykkere)

Disse bemanner stasjonens mannskapsbil og brannbåten.  Mannskapet på Fornebu brannstasjon er også overflatereddere. Dette betyr at de ikler seg tørrdrakt og redningsvest og gjør søk i overflaten ved hjelp av dykkemaske og snorkel. Ved behov for dykkere rekvireres dette fra Oslo brann- og redningsetat.

Les mer om Fornebu brannstasjon

Gjettum brannstasjon

På Gjettum brannstasjon er det 4 vaktlag. Minimumsbemanningen er 4 personer på vakt.  (Røykdykkere, redningsmenn og kjemikaliedykkere).

Disse bemanner stasjonens mannskapsbil. Stasjonen har også egen skogbrannbil, som bemannes ved behov av denne vaktstyrken.

Les mer om Gjettum brannstasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asker brannstasjon

 

Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) er lokalisert på seks brannstasjoner, tre i Asker og tre i Bærum. Asker brannstasjon er ABBRs hovedbrannstasjon.

 

ASKER BRANNSTASJON

 

Besøksadresse: Fredtunveien 5, Asker
Postadresse: Katrineåsveien

Tlf: 66 76 42 00
Faks: 66 76 42 01

I tillegg til beredskapsstyrken er også store deler av den øverste ledelsen i Asker og Bærum brann og redning lokalisert ved denne stasjonen. Forebyggende avdeling, administrasjonsavdelingen og markedsavdelingen er lokalisert på Asker brannstasjon.

Bemanning

På Asker brannstasjon er det 4 vaktlag. Minimumsbemanningen på Asker brannstasjon er 5 personer (Røykdykkere, redningsmenn og kjemikaliedykkere).

 

Spesialkompetanse

Alle brannstasjonene i Asker og Bærum er tillagt egne spesialområder. Asker har spesielt ansvar på hendelser tilknyttet farlig gods. Mannskapene benytter ved behov en egen farlig gods tilhenger som tas med på slike hendelser i begge kommunene, samt utenfor Asker og Bærum etter forespørsel. Ved stasjonen er det også stasjonert en vannskadehenger som tas med til vannlekkasjer. Siden Asker brannstasjon dekker sjøsiden langs Slemmestadveien, samt en rekke små og mellomstore vann er også mannskapene overflatereddere. Dette betyr at de ikler seg tørrdrakt og redningsvest og gjør søk i overflaten ved hjelp av dykkemaske og snorkel. Ved behov for dykkere rekvireres dette fra Oslo brann og redningsetat.

Stasjonen er også utstyrt med et spesialkjøretøy som heter Argo. Dette kjøretøyer er spesielt godt egnet for hendelser tilknyttet jernbane, da det kan kjøre på jernbaneskinner. Mannskaper ved Asker utfører også jording av jernbanen ved ulykker. Asker brannstasjon har også en lettbåt (RIB) som kan benyttes ved branner på øyene eller redningsoppdrag på sjøen eller innsjøer.

Utleie av utstyr

På Asker stasjon kan publikum henvende seg for å leie redningsvester, bærestropper og stakefjærer.
Åpningstider: 10.00 – 15.00 mandag-fredag. Utenfor ordinære åpningstider vil stasjonene kun være bemannet dersom det ikke er hendelser.

 

BEKKESTUA BRANNSTASJON

Besøksadresse: Gamle Ringeriksvei 42, Bekkestua

Postadresse: Postboks 353, 1372 Asker
Tlf: 66 76 42 00
Faks: 67 58 29 00

I tillegg til beredskapsstyrken er ledelsen i beredskapsavdelingen lokalisert på Bekkestua brannstasjon. Stasjonen huser også forebyggende avdeling, bilverksted, slangeverksted, og sivilforsvarslager.

Bemanning

På Bekkestua brannstasjon er det 4 vaktlag. Minimumsbemanningen er 5 personer på vakt. (Røykdykkere, redningsmenn

og kjemikaliedykkere).  Disse bemanner stasjonens mannskapsbil, brannlift og redningsbil. Alle enhetene er i beredskap for både Asker og Bærum kommuner. På stasjonen er det også en depothenger som benyttes ved branner og andre langvarige hendelser. Denne inneholder mat og drikke til mannskapene, ekstra uttrykningstøy, røykdykkerapparater og ekstra brannmateriell.

 

5 mannskaper på vakt

Depothenger,

brannlift, skogbrannbil, overflateredning

(overflatedrakter, dykkermaske, snorkel og

svømmeføtter).

Dekningsområde

Distriktet til Bekkestua brannstasjon strekker seg fra området rundt Blommenholm og inn til grensen mot Oslo. Områder som Høvik, Stabekk, Snarøya, Lysaker, Haslum, Bekkestua, Jar, Eiksmarka, Fossum og Grini tilhører Bekkestua brannstasjon. Stasjonen dekker også marka i østre Bærum.

Spesialkompetanse

Bekkestua brannstasjon er spesielt utrustet med brannlift og redningsbil. Mannskapet på vakt har også ansvaret for slangevask og slangepleie for alle stasjonene. Stasjonen har også et røykdykkeverksted. Bilverkstedet for hele brannvesenet er på Bekkestua brannstasjon. Her utføres reparasjoner på våre beredskapskjøretøy og annet utstyr. Bilverkstedet ledes av bilmester.

Utleie av utstyr

På Bekkestua brannstasjon kan publikum også henvende seg for å leie redningsvester og stakefjærer.
Åpningstider: 10.00 – 15.00 mandag-fredag. Utenfor ordinære åpningstider vil stasjonene kun være bemannet dersom det ikke er hendelser. (Bekkestua brannstasjon kan også være ubemannet i åpningstid ved hendelser)

 

 

 

  • På Røyken brannstasjon er det til enhver tid fem personer på vakt, fordelt med fire personer på mannskapsbilen og en på vanntankbilen.
  • På Tofte brannstasjon er det fem personer på rullerende hjemmevakt en uke av gangen, fordelt med fire personer på mannskapsbilen og en på vanntankbilen.