Trygg i båt

Brannvesenet anbefaler gassvarsler, CO-varsler og røykvarsler i båt med overnattingsmuligheter. Med dette om bord kan både båtførere og passasjerer føle seg tryggere i båt.

I Asker og Bærum bor det cirka 7000 registrerte småbåteiere. Hvor mange av dem har tilfredsstillende brannsikring i båtene sine?

Propan og gassvarsler

I fritidsbåter benyttes ofte propan til oppvarming, matlagning og kjøleskap. Feil på gassapparater og utstyr, eller feil bruk kan føre til brann, eksplosjon eller kullosforgiftning. Propan er en tung gass som ved en lekkasje legger seg langs gulvet. Ved propanlekkasje er en liten gnist fra det elektriske anlegget nok til at det blir eksplosjon og brann.

Bruker du gass i båten, bør du installere en gassvarsler.

Fare for kullos

Mange har i tillegg aggregat og dieseldrevet varmeapparat (f.eks Webasto). Den luktfrie gassen kullos (CO) er vanskelig å oppdage, særlig når man sover. Antageligvis er kullosforgiftning den hyppigste dødsårsaken i båt. Bruker du aggregat og/eller dieseldrevet varmeapparat, bør du montere en CO-varsler.

Røykvarsler

Røykvarsler redder liv. Sørg for å ha fungerende røykvarsler hvis du skal overnatte i båt. Test jevnlig og bytt batteri ved innledningen til båtsesongen. Kanskje er det også på tide å bytte den gamle røykvarsleren med en ny? Tenk i gjennom hvordan en brann kan utvikle seg og hva du skal gjøre dersom det brenner, både når du er ute på sjøen og i gjestehavna.

HUSK! Husk gassvarsler, CO-varsler og røykvarsler til båten! Det finnes også kombinasjoner av dette.

Trygg bruk av propan i båten

Det brukes mye gass i både små og større fritidsbåter. Bruk og oppbevaring av gass krever forsiktighet. Propan synker ned i bunnen av båten, dersom det oppstår lekkasje.

Dette gjør du for å unngå lekkasje av propan:

 • Propananlegg, koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk.
 • Sjekk selv rør og koblinger regelmessig.
 • Les bruksanvisningen før nytt utstyr tas i bruk og flasker byttes.
 • Vær oppmerksom på at maks tillatt lengde på gasslange er kun 1,2 m i båt. Denne lengden er tillatt mellom flaske og rør, og igjen tillat fra rør til gassapparatet.
 • Fleksibel, armert stålslange godkjent for gass kan erstatte kobberrør og stålrør.
 • Gassbeholdningen skal maksimalt være 22 kg.
 • Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet.

Tips for å unngå brann i båt:

 • Sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte
 • Elektriske apparater for innendørs bruk må ikke brukes utendørs
 • Sjekk det elektriske anlegget
 • Pass særlig på at ledninger ikke er skadet
 • Kabel for tilkobling til båthavnas strømforsyning skal være beregnet på utendørs bruk (gummikabel) og være uten skader
 • Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring
 • Søl ikke bensin eller olje
 • Vær oppmerksom på lekkasjer
 • Stopp motoren og slokk sigaretter og åpen flamme før påfylling av bensin eller olje
 • Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet
 • Vurdér brannsikkerheten i gjestehavnen

NB! Har du røykvarsler som fungerer og brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten, kan du slokke små branner før de utvikler seg.

Hva hvis det begynner å brenne?

Brann kan oppstå selv om du følger alle gode råd. Ha riktig brannslokkingsutstyr lett tilgjengelig og lær å bruke det. Brann skyldes ofte uhell ved for eksempel bunkring, koking eller service på motoren.

 • Små båter skal ha minst ett to kilos- ABC-pulver-brannslokkingsapparat på et lett tilgjengelig sted.
 • Hvis det er mulig, bør du stenge av gasstilførselen før du starter å slokke en gassbrann. ABC-pulver-brannslokkingsapparat egner seg også for slokking av brann i elektriske anlegg.
 • Et to kilos-apparat blir tømt i løpet av kort tid. Større båter bør ha større eller flere apparater.
 • Båter med innenbords bensinmotorer bør ha fast brannslokkingsanlegg, og det kan gjerne også monteres i båter med innenbords dieselmotor. Ved motorstyrke over 120 kW (163 hk) kreves fastmontert anlegg.
 • Bruk vann til etterslokking av glør og nedkjøling av varme gjenstander

Les mer om brannslokkingsapparater og vedlikehold på www.abbr.no/brannsikkerhet

Dette gjør du ved brann:

 • Redde alle som er i fare
 • Varsle nødnummer 110
 • Slokke dersom du ikke utsetter deg for fare
 • Rømme til sikkerhet

Hvilken rekkefølge avhenger av situasjon og om du er i havn eller til sjøs.

Redningsvest

Mer enn 100 mennesker drukner hvert år i Norge!
Bruk redningsvest, det redder liv! Man skal ha på seg vest når man er om bord i fritidsbåter under åtte meter, når båten er i fart og du oppholder deg utendørs (utenfor et evt. oppholdsrom i båten)
Alkohol og båtkjøring hører ikke sammen.

Innholdet finner du også i vår egen brosjyre, Trygg i båt(PDF)