Visste du at et lite batteri kan starte en stor brann! Hva kan du gjøre for å redusere risikoen?

Noen enkle råd:

  • Ikke legg brukte batteriene i en kjøkkenskuff
  • Teip polene
  • Samle brukte batteri i et syltetøyglass eller annen beholder
  • Unngå å samle opp for store mengder batterier
  • Levere batteriene til nærbutikken eller det lokale avfallsmottaket
  • Ikke kast batteriene i restavfallet

Ved å sortere ut batterier bidrar du dessuten positivt til miljøet.