Følger du disse enkle rådene legger du til rette for en sikker og skadefri nyttårsfeiring for store og små.

Planlegg fyrverkerioppskytingen i god tid

Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal oppbevares utilgjengelig for barn, unge og uvedkommende.

Les bruksanvisningen nøye før bruk

Sett deg inn i produsentens anbefalinger, og legg merke til aldersgrensene. Det er 18 års aldergrense for bruk av de fleste typer fyrverkeri. Barn og ungdommer, som bruker mindre fyrverkeri skal alltid passes godt på av en voksen.

Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet

Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.

Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte

Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp.

Bruk tennstav

Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Lunta er kort og en flamme kan sette fyr på bakkebatteriet direkte. Bruk heller en tennstav, den får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri

Bruk beskyttelsesbriller

For å redusere øyeskader bør du bruke beskyttelsesbriller. Det får du tak i der du
kjøper fyrverkeri.

Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på

Inne i fyrverkeriet er det ofte en hurtiglunte som brenner svært raskt. Derfor kan fyrverkeri avfyres brått og uventet. Når du har tent lunta, bør du raskt snu ansiktet vekk og komme deg på trygg avstand.

Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk

Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som ulmer. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandler. Husk at barn og unge gjerne bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri, så rydd opp etter deg.

Hold god avstand fra oppskytingen

Fyrverkeri inneholder eksplosiver som kan gi alvorlige skader. Anbefalt
sikkerhetsavstand står på fyrverkeriartikkelen.

Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

Med alkohol i blodet reagerer du saktere. Du får også dårligere vurderingsevne.

Ubrukt fyrverkeri?

Ubrukt fyrverkeri skal verken kastes i søpla eller leveres på avfallstasjoner, men leveres tilbake til forhandler.