Feiing og tilsyn av fritidsboliger

Nå skal skorsteiner og ildsteder i fritidsboliger feies og ha tilsyn på lik linje som vanlige boliger.

Asker og Bærum brann og redning skal kartlegge hvilke fritidsboliger i Asker og Bærum som har skorstein og ildsted. Eiere av fritidsboliger i Asker og Bærum får tilsendt et brev der de blant annet må oppgi om fritidsboligen har ildsted og skorstein.

Mange branner i fritidsboliger

Brannstatistikken viser at det oppstår for mange branner i tilknytning til skorsteiner og ildsteder i fritidsboliger. Ofte skyldes brannene feil montering, manglende vedlikehold eller feil bruk av ildsted eller skorstein.

Dette sier reglene

Forskrift om brannforebygging som trådte i kraft 1. januar 2016 har bestemmelser om at fritidsboliger skal ha feiing og tilsyn. Det er feieren som vurderer behovet for hvor ofte tjenesten skal utføres.

Feie- og tilsynsgebyr

Det er tilsvarende feie- og tilsynsavgift for fritidsboliger som for vanlige boliger. Gebyret betales i årlige terminer sammen med øvrige kommunale avgifter. Det er kommunestyret som fastsetter gebyret, basert på prinsippet om at gebyret skal dekke kostnadene for den kommunale tjenesten.

Endringer på ildsted eller skorstein

Har du endret eller montert nytt ildsted må du melde dette til brannvesenet. Skjema for dette finner du her: https://abbr.no/feiing-og-tilsyn/ildsted/

Har du endret eller montert ny skorstein må du melde dette til plan- og bygningsavdelingen i kommunen der du har fritidsbolig.