Visste du at det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger? For utleiehytter stilles det i tillegg krav til systematisk brannsikkerhetsarbeid for å hjelpe eiere og leietagere å sikre at eiendommen er brannsikker.

Det er spesielt viktig for hytter og utleiehytter at brannsikkerheten er ivaretatt så godt som mulig, fordi det som regel er lang avstand til nærmeste brannstasjon og hjelp fra offentlig instanser.

Eier du hytte?

Det er eiers ansvar å sørge for god brannsikkerhet:

Opplæring

Eier skal gi nødvendig opplæring til brukere av utleiehyttene for å ivareta brannsikkerheten. Dette kan for eksempel være å lage instrukser som omhandler: Evakuering, varsling, slukking, generell brannsikkerhet med mer. Det bør også henges opp en branninstruks på passende sted i hytta.

Rømningsveier

Det skal være minst to evakueringsmuligheter fra alle soverom.

Eier må sørge for at rømningsveier til enhver tid er i orden og tilrettelagt for rask og sikker rømning. Det må lages rutiner som sikrer at rømningsveier ikke sperres.

Røykvarslere

Eier skal sørge for at hytta har fungerende alarmanlegg eller ett tilstrekkelig antall røykvarslere. Eier må kjenne regelverk for sitt bygg.

Slokkeutstyr

Eier skal sørge for at hytta er utstyrt med fungerende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom. Eier må kjenne regelverk for sitt bygg.

Kontroller

Eier må sørge for tilstrekkelig kontroller og ettersyn for å sørge for at brannsikkerheten i bygget blir ivaretatt og er i orden. Kontrollene bør for eksempel innebære sjekk av rømningsveier, røykvarslere, slokkeutstyr og elektriske anlegg.

Annet

Det er viktig at alle risikofaktorer i bygget blir vurdert, og at det gjøres tiltak og utarbeides rutiner for å redusere risikoen.
Dette kan for eksempel innebære vurdering av risiko og tiltak i forbindelse med oppbevaring av farlig stoff/gass og fyringsanlegg. Har du gass på hytta bør du vurdere gassvarsler.
Å få hengt opp en nødplakat kan også være smart for at brannvesen, politi og ambulanse enklere kan finne deg når du trenger hjelp, www.norgeskart.no.

Skal du leie hytte?

Det er eiers ansvar å sørge for god brannsikkerhet på sine utleiehytter, men det er viktig at du som leier og bruker hytta også tenker brannsikkerhet. Følg disse punktene for en brannsikker hytteferie:

  • Test røykvarslerne og bytt batteri hvis de ikke virker.
  • Les rømningsplanen og branninstruksen og gjør deg kjent med rømningsveiene. Reiser du med barn, gjør en avtale om hvordan dere skal opptre ved brann.
  • Gjør deg kjent med hvor det finnes slokkeutstyr.
  • Gå aldri fra levende lys.
  • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
  • Askeavfall må håndteres på en forsvarlig måte
  • Ikke gå fra hytta med elektriske husholdningsapparater i bruk.
  • Skal du bruke gass, husk å sjekke utstyret jevnlig (lenke gass).
  • Skal dere grille, ha slokkeutstyr lett tilgjengelig.

Les mer om brannsikkerhet på hytte generelt