Asker og Bærum brannvesen avholder styremøte torsdag 7. desember kl. 18.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling:

  • Økonomiplan 2018-2021 med handlingsplan 2018
  • Møteplan 1. halvår 2018
  • Orienteringssaker

Styrets leder
Per Anders Owren