Asker og Bærum brannvesen IKS avholder representantskapsmøte fredag 17. juni 2016 kl. 10.00 på Gjettum brannstasjon.

Til behandling: Protokoll fra møte 28.04.2016, Regulert budsjett 2016, Budsjett 2017, Foreløpig langtidsbudsjett 2017 – 2020, Kjønnsfordeling i styret, Ny felles 110-sentral med Oslo, Revidert brannordning og orienteringssaker.

Representantskapets leder
Ole Kristian Udnes